Thissen familierecht

 

 

| Kantoor |

| Expertise |

| Advocaat | | links |

| Contact |

Expertise

Echtscheiding:
Gevolgen van een echtscheiding kunnen grote impact hebben op financieel en emotioneel vlak.
Van belang is goed geinformeerd te zijn over de (on)mogelijkheden ten aanzien van deze gevolgen of een nadere verdeling/verrekening van het vermogen, pensioenrechten en/of vaststelling van alimentatie, op basis waarvan u de voor u juiste beslissingen kunt nemen.
Op basis van gedegen kennis en ervaring kan door middel van mediation begeleid worden bij het gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing, advies worden verleend en zo nodig effectief en scherp geprocedeerd.

Erfrecht:
Bij een overlijden gaat in de meerderheid van de gevallen vermogen over op natuurlijke of rechtspersonen. Sinds 2003 is het erfrecht dat deze overgang van vermogen regelt ingrijpend veranderd.

  • Kan/moet ik de nalatenschap (beneficiair) aanvaarden of weigeren ?
  • Wat is de positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen ?
  • Hoe kan de nalatenschap verdeeld worden ?
  • Zijn er aanspraken die voldaan dienen te worden voor verdeling ?
  • Zijn schenkingen of giften tijdens leven door erflater van invloed ?
  • Wat zijn de bevoegdheden van een executeur ?