| Kantoor |

| Expertise |

| Advocaat | | links |

| Contact |

Privacy Policy


Privacy Policy:
Uw privacy is voor ons kantoor van belang. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van de website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij? U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over ons te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browsertype, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt voor ontvangst van nadere informatie. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten

Hoe gebruiken wij het ?
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw vragen te beantwoorden. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen we uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks
Op onze website zijn voor uw gemak hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Thissen Familierecht, van toepassing zijn op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen. Thissen Familierecht behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op de website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen. Indien u vragen en/of bemerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Thissen familierecht kunt u contact opnemen via info@thissenfamilierecht.nl

 

 

 


 

 

Algemene voorwaarden

klachtenregeling

scope="col">